uromedic

 

Naučni kongres AMERIČKOG DRUŠTVA ZA REPRODUKTIVNU MEDICINU koji je 2018. godine imao FOKUS NA BUDUĆE GENERACIJE okupio je brojne stručnjake među kojima je svoj rad predstavio I dr Sava Mićić. Glavna tema je bila, kako uticati na očuvanje čovekove plodnosti u savremenom svetu korišćenjem novih tehnologija u DIJAGNOSTICI I LEČENJU problema neplodnosti muškarca i žene.

 

Naučnu studiju možete pogledati u fajlu ovde.